Poptávku zašlete na:
+420 603 877 344
nakup@sasinka.cz

Staveništní rozvaděče

Základní řada staveništních rozvaděčů RSTA 1 – 2 je určena pro použití na stavbách, tj. dočasných pracovištích, na které nemá přístup veřejnost a které jsou zřízeny pro potřeby stavby budov a podobných činností.
Jsou certifikovány jako staveništní dle ČSN EN 61439-4.
Provedení staveništních rozváděčů odpovídá požadavkům energetických závodů (ČEZ, EON, PRE). Všechny sériově vyráběné typy staveništních rozvaděčů jsou určeny pro přímé měření. Součástí dodávky rozváděče je vždy protokol o kusovém ověření, ujištění o shodě, schéma zapojení a návod k obsluze.
Staveništní rozvaděče dodávané firmou Rozvaděče Šašinka s.r.o. jsou schváleny Elektrotechnickým zkušebním ústavem Praha (EZÚ). Kopie rozhodnutí EZÚ o schválení je zájemcům k dispozici na vyžádání. Zakázkově vám vyrobíme jakýkoliv jiný staveništní rozváděč, dle vašich požadavků.

Přehled sériově vyráběných typů staveništních rozvaděčů schválených EZÚ:

Označení Provedení Hlavní jistič zásuvka 400V/32A zásuvka 400V/16A zásuvka 230V
RSTA1 staveništní s měřením 63 A 4 2
RSTA2 staveništní s měřením 40 A 2 2 2

 

Ukázka našich výrobků:

Poznámka: Všechny 3 fázové zásuvky jsou v pětipólovém provedení.

Výše uvedené typy jsou trvale skladem.

Jakékoliv jiné provedení Vám vyrobíme dle Vašich požadavků na zakázku do 14 dnů. Nabídkové ceny na jiné provedení rozváděče Vám sdělí naše technická skupina do 24 hod.